Informatie aanvragen

Veelbelovende landbouwkavel in Nijehaske

Veelbelovende landbouwgrond in Nijehaske

Het Friese Nijehaske is een klein dorp met slechts 55 inwoners aan de oostrand van het veel grotere Joure. Beide dorpen zijn onderdeel van de gemeente De Friese Meren, die in totaal zo’n 52.000 inwoners heeft. Uit verwachtingen blijkt dat dit aantal in de komende jaren nog verder zal stijgen. Het hier aangeboden perceel heeft een oppervlakte van 250 m² en het is, gezien de toekomstplannen van de gemeente, niet ondenkbaar dat men hier in de toekomst nieuwe bedrijventerreinen gaat bouwen. Dit maakt het tot een zeer interessante investeringsmogelijkheid.

Gemeentelijke en provinciale toekomstplannen

Nijehaske ligt middenin de economische A7-zone. In deze kernzone ligt de nadruk op het aantrekken van nationale en internationale bedrijven. Deze bedrijven kunnen hier profiteren van de uitstekende bereikbaarheid van diverse afzetmarkten. Nijehaske wordt door de provincie dan ook gezien als een ideale locatie voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Dit blijkt ook uit de Integrale Structuurvisie 2015-2030. Hierin is een aantal gebieden in het dorp aangewezen, waar op korte of lange termijn mogelijk nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. Deze kavel ligt middenin één van die gebieden.

Naast deze focus op industriële vooruitgang, gaat in De Friese Meren ook veel aandacht uit naar het Friese Merenproject. Dit project heeft als doel de provincie aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers als inwoners. Zo werkt men onder andere aan het creëren van een watersportgebied, dat voor recreatie- en werkgelegenheid zal zorgen. Ook streeft men er met dit project naar de wachttijden voor bruggen en sluizen te verkorten. Zo hoopt de provincie de doorstroming van verkeer verder te verbeteren. Al met al wordt er in en rondom Nijehaske dus volop gepland en gebouwd. Wie slim investeert, kan hier mogelijk een graantje van meepikken.


Promising land in Nijehaske

Nijehaske is a small town in the province of Friesland with only 55 inhabitants. It is located on the eastern border of the much bigger town Joure. Both towns are part of the municipality De Friese Meren, which has a population of about 52,000 people. This number is expected to get even higher in the next few years. To provide everyone with a job, local authorities are planning on building new business parks. The plot on offer here has a surface area of 250 m² and given its strategic location, it’s not unlikely to be considered as a future construction site.

Future plans

Nijehaske is located right in the center of the A7 economic zone. Here, the main focus is on attracting national and international business. These business can take advantage of the excellent accessibility of both domestic and foreign markets. It therefore comes as no surprise that provincial authorities see Nijehaske as the perfect location for developing new business parks. This is also reflected in the Integrale Structuurvisie 2015-2030. In this plan, several areas have been identified as possible construction sites. This plot is part of one of these areas.

Besides the focus on industrial progress, local authorities in De Friese Meren are also using a lot of resources for the Friese Merenproject. The objective of this project is to make the province more attractive for both visitors and inhabitants. In light of this, developers are working on creating a water sports area, which will provide both entertainment and employment opportunities. Each of these plans will lead to more opportunities for landowners in Nijehaske. What are you waiting for?

star

Dit perceel is populair!

Dit perceel is populairder dan gemiddeld. Neem snel contact op en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Details


Oppervlakte: 250 / 500 m²
Prijs: €7.500 / 14.995 k.k.
Provincie: Friesland
Bestemming: Landbouwgrond

Interesse in dit perceel?

Vraag vrijblijvend meer informatie op over deze kavel

Dit perceel betreft landbouwgrond en is niet geschikt voor bebouwing.
Lees meer.


Veelbelovende landbouwkavel in Nijehaske