U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
Let op: U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Strategisch gelegen perceel in Deurne

Hoewel investeren altijd risicovol is, is het risico dat deze landbouwgrond aan de Molenweijerweg in Deurne met zich meebrengt minimaal. Dit Noord-Brabantse perceel heeft een oppervlakte van 2990 m² en wordt mede dankzij de toekomstplannen van de gemeente Deurne steeds interessanter. Het ligt op een strategische locatie, met het centrum om de hoek en aan de rand van een toekomstig ontwikkelingsgebied. Daarnaast wordt er vlak bij het perceel op korte termijn een nieuwe weg aangelegd, die de bereikbaarheid van nabije industrieterreinen zal verbeteren. Als we verder uitzoomen zien we dat de kavel ook nog eens een goede locatie heeft als het gaat om de bereikbaarheid van nationale en internationale afzetmarkten. Met het Randgebied, de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied allemaal binnen bereik, valt er qua locatie weinig te klagen.

Toekomstplannen gemeente Deurne

Uit onderzoek blijkt dat het migratiesaldo in Deurne voor de periode 2010-2020 nul is. Dit houdt in dat het aantal instromers wordt gecompenseerd door mensen die de gemeente verlaten. Hoewel er dus geen grote bevolkingsgroei in het verschiet ligt, is er des te meer aandacht voor het verbeteren van het vestigingsklimaat. Om een negatief migratiesaldo te voorkomen, is het namelijk zeer belangrijk dat de gemeente aantrekkelijk blijft voor nieuwe bewoners. Hierbij richt de gemeente zich vooral op starters en jonge gezinnen.

In het kader hiervan is de gemeente momenteel druk op zoek naar geschikte locaties voor nieuwe voorzieningen. Op de korte termijn ligt de nadruk op de uitbreiding en aanleg van nieuwe bedrijven- en sportterreinen. Volgens de StructuurvisiePlus behoort het gebied aan de zuidzijde van Deurne, waar dit perceel toe behoort, tot de mogelijkheden. Dit maakt dit tot een zeer interessante kavel voor grondbezitters.


Strategically located plot in Deurne

Investing money is always risky. Nevertheless, this 2990 m² plot on the Molenweijerweg in Deurne has every characteristic of a low-risk investment. It is very strategically located, close to the lively town center and with land designated for future developments right around the corner. In addition to that, a new road is being constructed very close to the parcel. This will highly improve the accessibility of the nearby business park. When we look at the bigger picture, we see that the location is also great when it comes to the accessibility of national and international markets. With the Randgebied, the Flemish Diamond and the Ruhr area within reach, there’s very little to complain about.

Future plans for Deurne

Research shows that the current migration balance for Deurne is zero. This means that there is a perfect balance between the number of newcomers and the amount of people leaving the area. Thus, although Deurne is not likely to grow much in the next few years, it will be necessary to focus on improving the living environment. To prevent a disruption of the balance, it is crucial to make the region more attractive for potential newcomers. At the moment, local authorities are mainly focusing on attracting first-time homeowners and young families.

With this in mind, the municipality is actively looking for suitable locations to build new facilities. In the short term, most resources will go to expansion and construction of (new) business and sports parks. The StructuurvisiePlus names the area on the southern side of Deurne, which this plot is a part of, as a possible construction site. This highly increases the investment value of the parcel.

Lees meer

Ontvang onze maandelijkse kavel alert

Wilt u maandelijks één e-mail ontvangen met daarin de nieuwste kavels? Vul dan uw e-mailadres in en ontvang de kavelalert elke maand in uw mailbox.

Veelgestelde vragen

Nee, het is niet mogelijk om te bouwen op land met de bestemming landbouwgrond. Het betreft geen bouwgrond en kan dus niet gebruikt worden om op te bouwen. Het is ook niet mogelijk om met behulp van de aanvraag van een vergunning de bestemming te laten wijzigen. U kunt geen woningen, tiny-houses of stallen op een landbouwgrond kavel plaatsen.

Dit betreft een landbouwgrond kavel. Er is geen enkele garantie dat de bestemming van dit perceel zal wijzigen.

De op VerkoopUwKavel.nl aangeboden kavels zijn eigendom van particuliere aanbieders. Het team van VerkoopUwKavel.nl bemiddelt in de aankoop en verkoop van kavels. 

In negen van de tien gevallen is dit het geval, hoewel er uitzonderingen zijn. Deze grond is in het verleden verkaveld door de historische eigenaren. De huidige particuliere aanbieders van deze grond hebben deze percelen in het verleden aangekocht van de historische eigenaren.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Ons aanbod aan kavels

Heemskerk 1

Noord-Holland


  • Bestemming Landbouwgrond
  • Oppervlakte 250 m2
  • Prijs Op aanvraag
Bekijk kavel

Baard / Wjelsryp 1

Friesland


  • Bestemming Landbouwgrond
  • Oppervlakte 500 m2
  • Prijs per m2 € 13,00 per m2
Bekijk kavel

Roosendaal 5

Noord-Brabant


  • Bestemming Landbouwgrond
  • Oppervlakte 554 m2
  • Prijs Op aanvraag
Bekijk kavel