U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
Let op: U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Waardevaste landbouwgrond in Vries

3x 500m2 percelen beschikbaar.

Veel mensen zien het aanschaffen van landbouwgrond als een waardevaste investering. Dit geldt zeker voor deze kavel in Vries. Vries is een dorp met zo’n 4500 inwoners in de gemeente Tynaarlo in Drenthe. Hoewel het dorp in de afgelopen jaren is gekrompen, liggen er nu steeds meer uitbreidingsplannen op tafel. De gemeente gaat investeren in zowel nieuwbouw als de verbetering van de infrastructuur. Het doel is om duurzame, landelijke woningen te bouwen als uitvalsbasis voor de economische kernzone Groningen-Winschoten-Assen. Aangezien dit perceel van 2000 m² aan de rand van Vries ligt, leent het zich hier perfect voor.

Uitbreidingsplannen gemeente Tynaarlo

Zoals al werd genoemd, zijn de toekomstplannen voor deze omgeving groots. De gemeente Tynaarlo heeft namelijk de opdracht gekregen vóór 2020 zo’n 2.000 nieuwe woningen te bouwen. Hierbij gaat de aandacht onder andere uit naar de Plangebieden Nieuwe Stukken en De Bronnen in Vries. Het is de bedoeling om hier voor allerlei verschillende doelgroepen huur- en koopwoningen te bouwen. De strategische locatie van het dorp nabij de A28 én het uitstekende provinciale wegennetwerk, maken het tot een zeer aantrekkelijk gebied voor forenzen. Deze aantrekkingskracht wordt nog groter door plannen van de provincie Drenthe om grote knelpunten in het hoofdwegennet op te heffen. Als kers op de taart worden de treinverbindingen met Groningen en Zwolle verbeterd.

De hier aangeboden kavel ligt op de grens van het Plangebied Nieuwe Stukken. Er is in Vries met name een tekort aan vrijstaande koopwoningen en dit is de ideale locatie om hier iets tegen te doen. Door het slim te beheren, kunt u dit kansrijke perceel omtoveren tot de groene woonoase die de gemeente in gedachten heeft. Gaat u de uitdaging aan?


Valuable land in Vries

Many people agree that buying land is a good way to invest your money. This definitely applies to this plot in Vries. Vries is a town with about 4,500 residents in the municipality Tynaarlo in Drenthe. Although the population of the town has declined in the last few years, local authorities are currently working on several expansion plans. By building new, spacious houses and improving the local infrastructure, they hope to create a suitable home base for people working in the nearby economic center Groningen-Winschoten-Assen. This 2,000 m² plot at the edge of town is the perfect location for such projects.

Expansion plans Tynaarlo

As mentioned above, the future plans for this area are very ambitious. Tynaarlo has been given the task to build about 2,000 new houses. The main focus is on the planning areas Nieuwe Stukken and De Bronnen in Vries. Here, local authorities want to build both rental and owner-occupied homes for people from different target groups. The strategic location close to the A28 and the great provincial road network, make this a very attractive location for commuters. But that’s not all. The province of Drenthe is also working on eliminating large bottlenecks on the main roads. And, to top it all off, they will soon start the process of improving the train connections between Groningen and Zwolle.

The plot on offer here is located on the border of the planning area Nieuwe Stukken. Vries mainly struggles with a shortage of spacious owner-occupied houses and this is the ideal location to solve this problem. If you play your cards well, you can transform this parcel into the green living environment local authorities have been dreaming of. Are you up to the challenge?

Lees meer

Ontvang onze maandelijkse kavel alert

Wilt u maandelijks één e-mail ontvangen met daarin de nieuwste kavels? Vul dan uw e-mailadres in en ontvang de kavelalert elke maand in uw mailbox.

Veelgestelde vragen

Nee, het is niet mogelijk om te bouwen op land met de bestemming landbouwgrond. Het betreft geen bouwgrond en kan dus niet gebruikt worden om op te bouwen. Het is ook niet mogelijk om met behulp van de aanvraag van een vergunning de bestemming te laten wijzigen. U kunt geen woningen, tiny-houses of stallen op een landbouwgrond kavel plaatsen.

Dit betreft een landbouwgrond kavel. Er is geen enkele garantie dat de bestemming van dit perceel zal wijzigen.

De op VerkoopUwKavel.nl aangeboden kavels zijn eigendom van particuliere aanbieders. Het team van VerkoopUwKavel.nl bemiddelt in de aankoop en verkoop van kavels. 

In negen van de tien gevallen is dit het geval, hoewel er uitzonderingen zijn. Deze grond is in het verleden verkaveld door de historische eigenaren. De huidige particuliere aanbieders van deze grond hebben deze percelen in het verleden aangekocht van de historische eigenaren.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Ons aanbod aan kavels

Bergum 3

Friesland


  • Bestemming Landbouwgrond
  • Oppervlakte 50 m2
  • Prijs per m2 € 17,50 per m2
Bekijk kavel

Dubbeldam 6

Zuid-Holland


  • Bestemming Landbouwgrond
  • Oppervlakte 250 m2
  • Prijs Op aanvraag
Bekijk kavel

Didam 6

Gelderland


  • Bestemming Landbouwgrond
  • Oppervlakte 200 m2
  • Prijs Op aanvraag
Bekijk kavel