Contact met de gemeente

Bij VerkoopuwKavel.nl willen wij u op een zo open mogelijke en eerlijke manier van dienst zijn. Onze werkwijze bestaat er dan ook uit om u als klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Wanneer u een kavel wilt verkopen dan kunnen wij het gehele hierbij komende traject van u overnemen. Zo ook het contact met de van belang zijnde instanties. Hieronder valt bijvoorbeeld  het contact met de gemeente of de provincie.

Wat houdt contact met de gemeente in?

Door de jaren heen hebben wij bij VerkoopuwKavel.nl een uitgebreid netwerk opgebouwd met gemeentes en andere partijen. Hierdoor zijn wij altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent een perceel. Zo hebben wij bij bepaalde gemeentes contactpersonen die wij altijd kunnen benaderen. Op deze manier beschikken wij wanneer u uw oog heeft laten vallen op een kavel, of juist een kavel wilt verkopen altijd over de juiste informatie omtrent het perceel.

In een bestemmingsplan beslist de gemeenteraad wat er met een bepaald stuk grond kan gebeuren. Zo kan in een bestemmingsplan worden beslist dat op uw kavel niet of juist wel gebouwd mag worden. Na 10 jaar loopt het bestemmingsplan van een stuk grond op zijn eind. Is de gemeenteraad dan van plan om het bestemmingsplan voor de komende 10 jaar te wijzigen dan kunnen wij hier vrij eenvoudig achterkomen.

De structuurvisie

Naast bestemmingsplannen kunnen ook structuurvisies van belang zijn voor de koop of verkoop van uw perceel. Structuurvisies kunnen een grote rol spelen bij de ruimtelijk ordening. In dergelijke visies neemt de provincie of gemeente op waar er gebouwd mag worden of waar er juist natuur moet blijven. Ook hieromtrent hebben wij contactpersonen bij de verschillende bestuursorganen. Zodat wij altijd en snel de meest relevante informatie met betrekking tot de koop of verkoop van uw kavel kunnen achterhalen.

Lees hier meer over wat wij precies doen in ons contact met de gemeente of doe de gratis percelen-check.