U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
Let op: U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
- Water en elektra is aangesloten 
-  Vergunning voortraject is al gedaan, als ledges en gemeente worden betaald, dus kan er snel gebouwd worden. 
 
Prijs is 140 m2 ex btw
 
Mocht iemand ook willen bouwen dan kan dit alles is al geregeld dan is het totaal pakket ± 3,5 mio ex btw. 
 
 
Volgens de gemeente mag dit er nu met het huidige bestemming gebouwd worden: 
 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten die behoren tot milieucategorie 1 tot en met 3.2 zoals die zijn opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1 bij de regels) en/of daarmee qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van:
  1. geluidzoneringsplichtige inrichtingen, en;
  2. risicovolle inrichtingen;

en met dien verstande dat de volgende milieuzonering in acht wordt genomen:

Ter plaatse van de aanduiding:  

zijn de volgende categorieën bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten en/of daarmee qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten, toegestaan:  

'bedrijf tot en met categorie 3.1'  

milieucategorie 1 tot en met 3.1  

 1. kantoren;
 2. de opslag en verkoop van motorbrandstoffen inclusief waterstof exclusief lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', met daaraan ondergeschikt:
  1. detailhandel in de vorm van een serviceshop;
  2. horeca;
  3. additionele voorzieningen, zoals wasboxen;
 3. volumineuze detailhandel;
 4. recreatief medegebruik, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - vaarverbinding';
Lees meer

Ontvang onze maandelijkse kavel alert

Wilt u maandelijks één e-mail ontvangen met daarin de nieuwste kavels? Vul dan uw e-mailadres in en ontvang de kavelalert elke maand in uw mailbox.

Veelgestelde vragen

Nee, het is niet mogelijk om te bouwen op land met de bestemming landbouwgrond. Het betreft geen bouwgrond en kan dus niet gebruikt worden om op te bouwen. Het is ook niet mogelijk om met behulp van de aanvraag van een vergunning de bestemming te laten wijzigen. U kunt geen woningen, tiny-houses of stallen op een landbouwgrond kavel plaatsen.

Dit betreft een landbouwgrond kavel. Er is geen enkele garantie dat de bestemming van dit perceel zal wijzigen.

De op VerkoopUwKavel.nl aangeboden kavels zijn eigendom van particuliere aanbieders. Het team van VerkoopUwKavel.nl bemiddelt in de aankoop en verkoop van kavels. 

In negen van de tien gevallen is dit het geval, hoewel er uitzonderingen zijn. Deze grond is in het verleden verkaveld door de historische eigenaren. De huidige particuliere aanbieders van deze grond hebben deze percelen in het verleden aangekocht van de historische eigenaren.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Ons aanbod aan kavels

Rijpwetering 1

Zuid-Holland


 • Bestemming Landbouwgrond
 • Oppervlakte 6932 m2
 • Prijs per m2 € 12,50 per m2
Bekijk kavel

Bergum 3

Friesland


 • Bestemming Landbouwgrond
 • Oppervlakte 50 m2
 • Prijs per m2 € 17,50 per m2
Bekijk kavel

Dubbeldam 6

Zuid-Holland


 • Bestemming Landbouwgrond
 • Oppervlakte 250 m2
 • Prijs Op aanvraag
Bekijk kavel